Aktuellt

29. januari 2015 klockan 15.00.00

Rubrik och motiveringar

Innan du skriver en idé, kontrollera listan över idéer för att försäkra dig om att en liknande idé inte redan publicerats i tjänsten. Du kan söka en idé med ett visst sökord eller bläddra bland idéer som riktats till bestämda organisationer: https://www.ungasideer.fi/sv/selaa/. Om någon redan hunnit publicera en idé med likadant innehåll kan du kommentera idén och följa dess framskridande.

Rubrik

Det lönar sig att förse idén med en så noggrann rubrik som möjligt så att det tydligt framgår i vilket ärende förändring föreslås.

Vad förknippas idén med?

Det är viktigt att skriva så noggranna uppgifter som möjligt i textfältet om vilken stad eller kommun det handlar om, eller ange att idén gäller hela Finland. Redogör så noggrant som möjligt till exempel vilket ställe (stad/kommun, stadsdel, område, gata, skola, organisation osv.) idén förknippas med. Idén ska riktas till en viss organisation (till exempel en skola, stad, organisation, påverkansgrupp för unga) som kan föra idén vidare och vid behov stöda den. Om du inte vet vad din idé kan förknippas med, kan du låta bli att ange detta och be administrationen hjälpa dig.

Idén ska riktas till en viss organisation (till exempel en skola, stad, organisation, påverkansgrupp för unga) som kan föra idén vidare och vid behov stöda den. Om du inte vet vad din idé kan förknippas med, kan du låta bli att ange detta och be administrationen hjälpa dig.

Motiveringar och ändringsförslag

Idén ska innehålla information om vad som borde ändras eller förbättras. Det viktigaste är att skriva en så detaljerad motivering som möjligt till varför du vill att något ska ändras och hur detta ska åtgärdas. Utan ett förbättrings- eller ändringsförslag är det svårt att föra idén vidare för behandling.

Om du behöver hjälp med att skriva idén, kan du kontakta administrationen eller kontaktpersonerna som du hittar på organisationens egen sida: www.ungasideer.fi/sv/organisaatiot

Genom att beakta ovan nämnda anvisningar säkerställer du att din idé samlar in tilläggskommentarer och preciseringar gällande ämnet, och att behandlingen av idén underlättas.

Skriv en idé