Aktuellt

12. februari 2016 klockan 10.56.31

Handbok som stöd för demokratifostran

Det finns nu en handbok som stöder demokratifostran. Handboken stärker fostrarnas – både lärare och handledares – kunskaper om hur de kan främja delaktighet och påverkan. Handboken erbjuder även praktiska redskap för demokratifostran. Hjälp de unga att förstå vilken betydelse delaktigheten har och hur demokratin fungerar genom att utnyttja det färdiga materialet och påverkningstjänsten Ungasidéer.fi.

Det är viktigt att hjälpa de unga att vara delaktiga i vårt samhälle. Det vore bra att öva på färdigheten att påverka ända från tidig barndom för att intresset för de gemensamma ärendena väcks. Målet är att fostra aktiva medborgare som kan uttrycka sina åsikter och som vet hur de kan påverka ärenden. På tjänsten Ungasidéer.fi kan de unga till exempel föra fram sina idéer på många olika sätt, som text, bild eller video.
Praktiska tips som stöd för arbetet

I handboken Du är en demokratifostrare! -finns information om de ungas delaktighet och påverkan, redskap för att främja de ungas delaktighet, tips för att producera idéer och metoder för en mångsidig utveckling av påverkningsfärdigheter. Materialet är avsett för lärare, handledare och för alla som arbetar med unga.

Handboken som utarbetats av Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti och finns som webbpublikation på adressen www.koordinaatti.fi/demokratiaopas Handboken publiceras på svenska i mars.

I handboken presenteras den riksomfattande och kostnadsfria påverkningstjänsten Ungasidéer.fi som kan utnyttjas för att öva på påverkningsfärdigheter, för att göra idéerna synliga för alla samt för att föra idéer och motioner vidare och för att följa upp hur behandlingen av idéerna framskrider.

Ungasidéer.fi är ett redskap för att främja de ungas påverkan och delaktighet. Sidan erbjuder en lätt nåbar farled för de ungas idéer, förslag och åsikter. I och med tjänsten kan även instanserna som arbetar med de unga fråga de unga om åsikter som stöd för sitt beslutsfattande.

Främja de ungas påverkningsfärdigheter genom att utnyttja handboken och tjänsten Ungasidéer.fi!

Ytterligare information:

Merja-Maaria Oinas
planerare, Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
tfn 044 703 8303, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

Ungasidéer.fi (Nuortenideat.fi) är en avgiftsfri och riksomfattande kanal för påverkan för unga, organisationer och aktörer som arbetar med unga. Tjänsten tillhandahålls av Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti i samarbete med justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Den tvåspråkiga tjänsten hör till justitieministeriets elektroniska demokratitjänster (www.demokrati.fi).

Skriv en idé