Aktuellt

5. april 2016 klockan 10.38.25

Fråga de unga - Ta emot utmaningen!

Vi utmanar alla som arbetar med ungdomar att lyssna till de ungas idéer och att fråga dem om sina åsikter via tjänsten Ungasidéer.fi! Det är viktigt att hjälpa de unga att vara delaktiga i vårt samhälle. Alla unga ska erbjudas jämlika möjligheter att lära sig påverkningsfärdigheter och därmed kunna påverka och delta. Målet är att fostra aktiva medborgare som kan uttrycka sina åsikter och som vet hur de kan påverka ärenden.

Ungasidéer.fi är en webbtjänst för medborgarinflytande som syftar till att föra unga närmare det gemensamma beslutsfattandet och uppmuntra dem att ta initiativ och tillägna sig en aktiv roll i samhället. I tjänsten kan unga lägga fram egna förslag samt kommentera och stöda andras idéer.

Webbtjänsten kan tas i bruk av till exempel kommuner och olika kommunala enheter, skolor och läroverk, organisationer och olika påverkansgrupper för unga. Även organisationer som verkar på riksomfattande nivå kan använda tjänsten.

Tjänsten fungerar som ett sätt för organisationer att lyfta fram ärenden för att höra ungas utvecklingsförslag. Genom tjänsten kan olika instanser som arbetar med unga lägga fram idéer och frågor som de önskar att unga kommenterar och tar ställning till. Ungasidéer.fi gör det möjligt att kontakta unga och engagera dem i beslutsfattandet oberoende av tidpunkt eller hemort.

Användarstöd och rådgivning

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti samordnar tjänsten, ger användarstöd och ansvarar för tjänstens marknadsföring. Handboken i demokratifostran som är riktad till lärare och handledare kan laddas ner på adressen: www.koordinaatti.fi/demokratiaopas

Frontfigurerna för påverkningstjänsten Ungasidéer.fi är Justimusfilms, en sketch- och humoristisk rapgrupp som är populär bland de unga. På YouTube-kanal finns en presentationsvideo om Ungasidéer.fi som de gjort. http://bit.ly/youtube-nuortenideat Videon finns med finsk och svensk textning och den kan användas då tjänsten presenteras.

Webbtjänsten är avgiftsfri och förutsätter endast att användaren godkänner tjänstens användningsvillkor. Organisationen utser en kontaktperson som stöder de unga i användningen av tjänsten, grundar organisationens sida på tjänsten och ser till att informationen där hålls uppdaterad.

Det är vårt uppdrag att se till att de unga blir hörda. Gör det genom att utnyttja den kostnadsfria tjänsten!

Ytterligare information:

Merja-Maaria Oinas
planerare, Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
tfn 044 703 8303, merja-maaria.oinas(at)ouka.fi

Skriv en idé