1. oktober 2020 klockan 9.35.09

​Kyrkslätts kommun går med i webbtjänsten Ungasidéer.fi

Kyrkslätt har tagit i bruk tjänsten Ungasidéer.fi. Genom den kan unga utveckla sitt deltagande i kommunens verksamhet och göra sin röst hörd.

Ibruktagandet av tjänsten Ungasidéer.fi hör till en av åtgärderna inom Kyrkslätts kommuns modell Barnvänlig kommun. Kyrkslätt fick utmärkelsen Barnvänlig kommun i december 2017 efter en omfattande bedömningsperiod. Sin andra utmärkelse fick Kyrkslätt i juni 2020 och den är i kraft till slutet av år 2023.

Som ett utvecklingsobjekt i enlighet med Finlands UNICEFs verksamhetsmodell valde kommunen barns och ungas deltagande i utvecklandet av sådant som är viktigt för dem. Tjänsten Ungasidéer.fi är ett verktyg för deltagande som nu erbjuds unga i Kyrkslätt och ibruktagandet av den stöds i skolorna, på ungdomsgårdarna och andra platser för unga.

Ytterligare information: www.kyrkslatt.fi/ungasideer | lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi 

Skriv en idé