Aktuellt

27. april 2015 klockan 12.50.10

Pressmeddelande: Ny tjänst för att lyfta fram de ungas åsikter

Europeiska ungdomsveckan 2015 firas den 27 april–10 maj 2015. Årets tema är att öka ungdomars delaktighet i arbetslivet och samhället. Under ungdomsveckan ordnas hundratals evenemang för unga runtom Europa i syfte att betona ungas deltagande och hörande av unga i samhället. Den nya tjänsten Ungasidéer.fi främjar ungas möjligheter att påverka och ger unga i Finland erfarenheter av delaktighet.

Under Europeiska ungdomsveckan ska vi utmana de vuxna att fråga vad de unga tänker och tycker!

Pressmeddelande i address http://eepurl.com/bkRkk1

Skriv en idé