1. Tjänsten Ungasidéer.fi

Ungasidéer.fi är en kanal för påverkan som riktar sig till alla ungdomar i Finland.

Den riksomfattande tjänsten Ungasidéer.fi ingår i de demokratitjänster som justitieministeriet upprätthåller på webben. Såväl unga som aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i utvecklingen av tjänsten (bl.a. kommuner, organisationer och skolor). Tjänsten kan användas av unga och instanser som arbetar med unga.

Ungasidéer.fi erbjuder en låg tröskel för att delta, påverka och komma med egna åsikter om utvecklingen av organisationers verksamhet.

Tjänsten har som mål att:

  • stödja dialogen och samarbetet mellan unga och kommuner, organisationer eller andra aktörer
  • lyfta fram ungas åsikter, samt diskutera och beakta dem i beslutsfattandet
  • ge unga en obehindrad och jämlik möjlighet att berätta, fråga och bli hörda
  • ge unga möjlighet att följa handläggningen av ärenden och besluten som fattats i dessa
Skriv en idé