2.Regler

 1. Tjänsten är avsedd för unga och aktörer som arbetar med ungdomar.
 2. Du kan lägga fram idéer för att förbättra eller förnya verksamheten till exempel i din egen hemkommun, olika organisationer, skolan eller någon annan organisation. Din idé kan också gälla hela landet.
 3. Idén ska innehålla ett tydligt förslag eller en beskrivning av hur en sak borde utvecklas eller förbättras.
 4. Du kan lägga fram idén antingen ensam eller i grupp. För att skriva en idé måste du registrera dig i tjänsten.
 5. Du kan stöda och kommentera idéer utan att logga in.
 6. I tjänsten kan du framföra din egen åsikt om frågor som de olika organisationerna lagt fram.
 7. Då du använder tjänsten ska du följa god nätikett och lagen, och uppföra dig väl. Detta gäller bland annat de inlägg, bilder och kommentarer som du publicerar.
 8. Du ska ha upphovsrätt till bilder och annat material som du publicerar i tjänsten. Om du publicerar en bild ska du själv ha tagit den, eller i annat fall ska den person som tagit bilden ha gett tillstånd till dess publicering. Om det syns människor på bilden, ska var och en av dessa ha gett tillstånd till publiceringen av bilden.
 9. Kontaktpersonerna i organisationerna hjälper dig i användningen av tjänsten. Du kan till exempel be dem hjälpa dig att föra din idé vidare.
 10. Användningen av tjänsten övervakas av en moderator som har rätt att ta bort idéer, kommentarer, bilder, kontakttaganden eller annat innehåll som strider mot god sed. I tjänsten ska inte publiceras osakliga meddelanden eller annat innehåll som kränker någons heder eller privatliv, är rasistiska eller sprider osanna uppgifter.
 11. Om tjänstens regler inte iakttas, är moderatörerna berättigade att avstänga användaren från tjänsten.
 12. Registrerade användares identitet och kontaktuppgifter är konfidentiella uppgifter som inte överlåts till tredje part. Vid behov kan tjänsten dock överlåta namn- och kontaktuppgifter till polisen eller en annan myndighet. Uppgifter kan överlåtas till exempel om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts.
Skriv en idé