3. Användningsvillkor för organisationer

Varje kommun, läroanstalt, organisation, aktörsgrupp för ungdomar och annan organisation som godkänt användningsvillkoren för tjänsten har en egen sida i tjänsten. På sidan syns organisationens basuppgifter och kontaktpersoner.

På sidan kan man bekanta sig med idéer och frågor som ställts offentligt till organisationen. Sidan visar också de idéer som kontaktpersonerna lagt fram, och som de hoppas att unga kommenterar och tar ställning till.

Flera olika aktörer inom samma område kan ha egna sidor i tjänsten (skolor, organisationer, olika aktörsgrupper för ungdomar o.d.). Kommunikationen om tjänsten och dess upprätthållning fördelas mellan flera aktörer. Detta möjliggör ett samarbete mellan aktörerna, vilket i sin tur bidrar till att unga lättare hittar aktörerna inom sitt eget område.

Allmänt

Ungasidéer.fi är en kanal för påverkan för unga som fungerar på adresserna www.nuortenideat.fi och www.ungasideer.fi (senare "Tjänsten"). Tjänsten ingår i justitieministeriets demokratitjänster som finns på adressen www.demokrati.fi.

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti svarar för samordningen och modereringen av Tjänsten samt för dess stödtjänster. Finnish Network Solutions (FNS Ab) svarar för Tjänstens tekniska genomförande och upprätthållande. Webbtjänsten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Tjänstens innehåll

De som svarar för Tjänsten svarar för innehållet i och upphovsrätten till det material som de själv framställt.

Leverantören svarar inte för innehåll som användarna publicerat, länkat från en annan tjänst eller bäddat in, eller för upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till sådant material. Administratörerna har rätt att ta bort innehåll som strider mot användningsvillkoren, och detta anmäls också till den person som publicerat innehållet.

Användaren svarar för de texter, bilder och kommentarer som han eller hon publicerat i Tjänsten och för att innehållet som han eller hon publicerat inte kränker upphovsrätten eller strider mot dessa användningsvillkor, lagen eller god sed.

Användaren svarar för det bildmaterial som han eller hon laddat upp i Tjänsten och måste ha upphovsrätt till detta material. Materialet som användaren laddat upp ska vara fotograferat, filmat eller skapat av användaren själv, eller i annat fall ska den person som skapat materialet ha gett användaren tillstånd att publicera det. Var och en av de människor som syns på bilderna ska ha gett tillstånd att publicera materialet.

Utgångspunkten är att användarnas identitet och kontaktuppgifter är konfidentiella uppgifter som Tjänsten inte överlåter till tredje part. Tjänsten kan dock enligt eget övervägande överlåta namn- och kontaktuppgifter till polisen eller en annan myndighet. Uppgifter kan överlåtas om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts.

Skyldigheter för de organisationer som tar i bruk tjänsten

De organisationer som tar tjänsten i bruk

 • förbinder sig att utnyttja och använda tjänsten
 • utser en eller flera kontaktpersoner
 • förbinder sig att reservera tillräckligt med arbetstid för kontaktpersonen eller kontaktpersonerna för upprätthållandet av tjänsten
 • informerar om tjänsten och marknadsför den i sina egna nätverk och kanaler
 • utbildar de nya kontaktpersonerna i att sköta sin uppgift.

Organisationens kontaktperson har till uppgift att:

 1. Skapa organisationssidor och se till att de är uppdaterade
 2. Tillhandahålla råd och stöd till de unga när det gäller att skriva och utforma, publicera, föra vidare och få ett svar på eller ett beslut om sina idéer
 3. Besvara ungas frågor och handleda unga i användningen av tjänsten
 4. Främja behandlingen av ungas idéer inom sin egen organisation
 5. Säkerställa att besluten om ungas idéer samt därtill hörande motiveringar registreras i klara ordalag
 6. Använda tjänsten för att ta del av ungas åsikter
 7. Vid behov moderera diskussioner och ta bort osakligt innehåll
 8. Hålla kontakt med Kordinaatti
 9. Delta i utbildning (på webben och live)

Övriga villkor

Tjänsten innehåller länkar och förbindelser till webbplatser som ägs av tredje part. Vid användning av tjänster och funktioner som tillhandahålls av tredje part tillämpas den berörda tredje partens användningsvillkor och övriga villkor.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBTJÄNSTEN 16.1.2015

Skriv en idé