4. Bruksanvisning

I tjänsten Ungasidéer.fi kan man bland annat:

lägga fram idéer ensam eller i grupp; följa intressanta ämnen och idéer; diskutera idéer och påverka dem; chatta med bland annat en kommun, läroanstalt eller företrädare för en organisation; föra sin idé vidare till en kommun, läroanstalt, organisation eller ett statligt organ; överföra initiativet till tjänsten Invånarinitiativ.fi; komma med kommentarer till olika organisationer gällande deras verksamhet; ha ett demokratiskt inflytande; samt få råd och handledning i användningen av tjänsten.

Bruksanvisningarna ger närmare information om tjänstens funktioner och användning.

Skriv en idé