5. Behandling av personuppgifter

I registret över tjänstens användare införs följande personuppgifter:

 • förnamn
 • efternamn
 • användarnamn
 • födelseår
 • hemkommun
 • e-postadress eller telefonnummer
 • profilbild
 • ämnen användaren följer
 • idéer som lagts fram
 • frågor
 • eventuell uppgift om användarens organisation
 • användarroll

Personuppgifterna som finns i registret används för upprätthållande av tjänsten och för att kunna erbjuda användarstöd. Enbart tjänstens moderatorer har tillgång till alla personuppgifter i registret. Om din idé förs vidare lämnas ditt namn och din e-postadress till den organisation som tar emot idén för behandling. På idésidan är användarens signatur samt kommentarer och information om vem som understöder idén synliga för alla.

Personuppgifter får lämnas ut enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter. Till exempel om någon har gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Personuppgifter lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du kan själv kontrollera, ändra eller radera dina egna uppgifter genom att logga in i tjänsten.Om du av någon orsak inte kan logga in i tjänsten, kan du kontakta den personuppgiftsansvariga för att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i registret. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet för att bevisa att du har rätt att kontrollera dina uppgifter. Du kan också be den personuppgiftsansvariga att radera dina uppgifter ur tjänsten, rätta uppgifterna eller komplettera dem. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur uppgiften borde ändras.

Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Uleåborgs stad / Kompetenscentret Koordinaatti
tuki (at) nuortenideat.fi, tel. 044 703 8215/Jaana Fedotoff
PB 17
90015 Uleåborgs stad

Om du vill lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta den personuppgiftsansvariga (kontaktuppgifter ovan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataombudsmannen (kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/framsida) .

Mer information om behandling av personuppgifter i justitieministeriets webbtjänster: http://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

Uppdaterad 7.6.2018

Skriv en idé