Gå till innehållet

5. Registerbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning är också en registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

1. Registeransvariges namn och adress

Uleåborgs stad
Koordinaatti - Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete
PL 17
90015 Uleåborgs stad

2. Registerärendenas handläggare

Planerare Merja-Maaria Oinas
t.fn. 044 703 8303
merja-maaria.oinas(at)ouka.fi
Adress: samma som ovan

3. Registrets namn

Användarregister i tjänsten "Ungasidéer.fi ("Tjänsten")

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Uppgifterna i registret används för att identifiera användarna och för att utreda eventuella missbruk.

5. Uppgiftskälla

Uppgifterna i registret fås av användaren själv, antingen direkt eller med hjälp av kakor (se punkt 10 nedan) i följande situationer:

 1. när de registrerar sig i Tjänsten och skapar en användarprofil
 2. när de uppdaterar sina uppgifter i användarprofilen
6. Uppgifternas korrekthet, aktualitet och fullständighet; granskningsrätt

Tjänsteleverantören granskar inte uppgifternas korrekthet. Användarna kan själva redigera sina uppgifter via användaradministrationen.

7. Registrets datainnehåll

I registret ingår följande uppgifter:

Användaruppgifter:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Användarnamn
 • Födelsedatum (dd.mm.åååå)
 • Hemkommun
 • E-postadress eller telefonnummer
 • Profilbild
 • Ämnen som användaren följer
 • Idéer som användaren har lagt fram
 • Frågor
 • Roller
8. Utlämnande av uppgifter till utomstående

Uppgifterna om kommentering och stödförklaringar till idéer överlämnas till idéns ägare så att han eller hon kan föra idén vidare.

Om användaren vill omvandla idén till ett invånarinitiativ, överförs de uppgifter som behövs med användarens tillstånd till tjänsten Invånarinitiativ.fi. Sådana uppgifter är:

 • Initiativets rubrik
 • Initiativets innehåll
 • Länken till idésidan i Ungasidéer.fi
 • Idéägarens för- och efternamn
 • Idéägarens hemkommun
 • Idéägarens e-postadress
 • Idéägarens telefonnummer

Om någon gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Uppgifterna i registret kan avföras på den berörda personens begäran. Uppgifter kan överlämnas enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

9. Avförande av uppgifter ur registret

Användaruppgifter kan avföras ur registret på begäran av användaren. En begäran om avförande av uppgifter kan skickas i ett internt meddelande till en moderator eller per e-post till adressen tuki@nuortenideat.fi.

10. Kakor (cookies)

För uppföljningen av Tjänstens användning används kakor som samlar uppgifter om besökarmängderna och verksamheten i Tjänsten. Kakorna varken samlar in eller sparar personuppgifter, eller identifierar användare.

11. Registerskydd (dataskydd)

Tillgång till användarnas personuppgifter har endast personer som behöver dessa uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter. Sådana personer är Tjänstens moderatörer och huvudanvändare.

Uppdaterad 5.9.2017

Skriv en idé