7. Programgränssnitt (API)

Ungasidéer.fi tillhandahåller programutvecklare ett öppet REST-gränssnitt, genom vilket tillämpningar kan hämta information om tjänsten med hjälp av program. Mer information om gränssnittet finns i följande dokumentation (på engelska).

Skriv en idé