Att skriva en idé

Du kan börja skriva en ny idé genom att klicka på "Skriv en idé". Knappen finns på flera olika ställen, men alltid i sidans nedre vänstra hörn. Först öppnas ett fönster där du ska ange idéns basuppgifter.

I övre högra hörnet kan du klicka på "Språkversion" för att välja på vilka språk du vill publicera idén. Du kan skriva din idé antingen på finska eller svenska, eller på båda språken. Kom ihåg att hela tiden använda samma språkval då du redigerar idén. Tjänsten visar idén alltid på det språk du valt om idén har översatts till detta språk.

Rubrik

Skriv en beskrivande och koncis rubrik till idén. Rubriken syns på ingångssidan och i andra listor.

Framläggare av idén (användare eller organisation)

Endast kontaktpersonerna ser detta val. Om du väljer "Organisation", står organisationens namn som framläggare av idén, inte ditt personliga användarnamn.

Ägare

Välj en eller flera ägare som kan redigera uppgifter om idén och föra den vidare. Innan du lägger till en person som ägare till idén, kom ihåg att be honom eller henne om tillstånd. Ägare som lagts till får ett e-postmeddelande om saken.

Vilka organisationer gäller idén? & Organisationer

  • Om du vet till vilken aktör du riktar din idé, kan du välja "Valda organisationer" och lägga till organisationen/organisationerna i det följande fältet. Då skickas idén vidare till den berörda organisationens sida.
  • Om din idé gäller hela landet i stället för en viss organisation, välj "Idén gäller hela Finland". I detta fall överförs idén till Delegationen för ungdomsärenden Nuora för behandling.
  • Om du väljer "Vet inte", skickas idén till moderatörerna för Ungasidéer.fi, som vidarebefordrar idén.

Ämnen

Välj vilket tema din idé förknippas med. Med hjälp av ämnesvalet kan andra användare hitta idéer de intresserar sig i.

Vem får ta ställning och svara på gallupar?

Standardinställningen är att alla får stöda och kommentera idéer och svara på gallupar. Om du vill kan du begränsa denna rätt endast till registrerade användare.

Efter att uppgifterna i den första fasen matats in, sparas idén i ett skisskede. Nu kan du ange följande uppgifter:

Omslagsbild

Omslagsbilden placeras ovanför idén och fungerar samtidigt som huvudsaklig bild som visas i anslutning till idén på idélistan. Rekommenderad bildstorlek är 710 x 470 pixlar, men tjänsten skalar även större bilder till rätt storlek. Skriv en kort beskrivning av bilden under rubrikbilden. Beskrivningen visas om bilden inte syns och till exempel då skärmläsarprogram läser texten högt för synskadade användare.

Idéns innehåll

Den egentliga idén matas in i innehållsfältet. Innehållet kan bestå av text, länkar, bilagor, bilder och inbäddade medieelement. Du kan redigera innehållet med hjälp av redigeringsfunktioner som placerats ovanför textfältet.

Du kan också lägga till språkversioner till din idé genom att klicka på knappen som finns i övre högra hörnet. Kom ihåg att lägga till samma språkversioner som du valde på sidan där du skapade idén.

Glöm inte att klicka på "Spara" när du skrivit innehållet färdigt. I detta skede ser andra användare ännu inte din idé.

I rutan som finns i högra kanten av idén kan du redigera de basuppgifter som du angett tidigare, såsom bildens ägare, organisationer och ämnen.

När idén är färdig kan du publicera den genom att klicka på "Publicera idén". Efter detta är idén offentlig och alla användare kan se den.

Skriv en idé