Behöver du hjälp?

Varje organisation som finns med i tjänsten har en kontaktperson som hjälper användarna skriva, publicera och föra vidare sina idéer samt att registrera det beslut som fattats om idén.

När kontaktpersonerna och moderatörerna är inloggade i tjänsten, kan du använda chatten för att be dem om råd när det gäller att utforma en idé eller användning av tjänsten. Du kan också kontakta dem genom att skicka ett privat meddelande. Tack vare möjligheten att kommunicera via chatt och privata meddelanden är det lätt att ta kontakt med kontaktpersonerna.

Kontaktpersonerna är på plats under bestämda tidpunkter och ger råd i synnerhet i frågor som rör den egna organisationen samt om hur idéer skapas och förs vidare. Uppgifter om kontaktpersonerna finns på organisationernas egna sidor.

Moderatörerna övervakar användningen av tjänsten och hjälper med frågor kring användningen.

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti upprätthåller, samordnar och sköter den allmänna modereringen av tjänsten och tillhandahåller kursmaterial och avgiftsfri utbildning i användningen av tjänsten. Koordinaatti godkänner också organisationssidor och stöder kontaktpersoner.

Skriv en idé