Chattfunktioner

Chattsupport

Med hjälp av chatten når du organisationernas kontaktpersoner och tjänstens moderatörer. I nedre högra hörnet av sidan hittar du vår chattsupport, där du kan nå moderatörerna när de är inloggade i tjänsten. Moderatörerna ger dig råd och svarar på frågor om användningen av tjänsten.

Kontaktpersonerna når du via organisationssidorna. När du ser texten Online markerad med grönt under kontaktpersonens bild, kan du klicka på detta ord och inleda en diskussion när chattfönstret öppnas. Kontaktpersonerna svarar på frågor om den egna organisationen och idéer.

Gruppchatt

Kontaktpersonerna och moderatörerna kan starta gruppchattar som är öppna för alla och bjuda in gäster för att delta i dem. Gruppchattar meddelas om på ingångssidan under Aktuellt.

Du kan delta i diskussionen genom att klicka på "Gruppchatt" i sidans nedre kant. Då du klickar på knappen öppnas en meny där du kan välja vilken diskussion du vill delta i. Diskussionen öppnas i ett litet fönster i nedre kanten av sidan. Fönstret är indelat i två delar: till vänster syns diskussionen som pågår och till höger en lista över de registrerade användarnas användarnamn. De som inte registrerat sig syns som anonyma användare. Nya meddelanden skrivs in i fältet i fönstrets nedre kant och skickas genom att klicka på "Skicka".

Att skapa en gruppchatt

Endast kontaktpersoner och moderatörer kan skapa gruppchattar. En ny diskussion startas genom att klicka på "Skapa ny diskussion". På skärmen öppnas ett fönster där du ska ange namnet på diskussionen. Det lönar sig att välja ett kort och koncist namn som beskriver diskussionen. Genom att klicka på "Skapa diskussion" öppnas ett chattfönster.

Diskussionsinställningarna kan ändras genom att klicka på inställningsikonen som finns i chattfönstrets övre högra kant. Via inställningarna kan man utse en viss användare att besvara uppkomna frågor eller begränsa rätten att delta till endast registrerade användare. Funktionen för att ta bort en diskussion finns också i inställningsmenyn. Diskussionen tas bort med funktionen "Ta bort diskussion".