Egen sida

Den offentliga profilen visar användarnamnet, bilden och idéerna som en användare lagt fram. På din egen sida kan du upprätthålla dina användaruppgifter och följa idéer som intresserar dig.

Sammandrag

På den första fliken syns din användarbild, statistikuppgifter om din verksamhet i tjänsten, de ämnen och organisationer som du följer samt en lista över dina egna idéer och de idéer som du följer.

Meddelanden

Meddelanden-fliken visar en lista över de meddelanden som du tagit emot. Du kan välja om listan visar inkomna eller skickade meddelanden. För att skriva ett nytt meddelande, klicka på "Nytt meddelande". Vanliga användare kan skicka meddelanden endast till kontaktpersoner och moderatörer.

Egna uppgifter och inställningar

Den egna användarprofilens uppgifter kan redigeras i fliken "Egna uppgifter och inställningar". Du kan byta profilbild genom att klicka på "Byt" under bilden. Bilden kan väljas från den egna datorn eller mobiltelefonen. Rekommenderad storlek på profilbilden är 220 x 220 pixlar. Du kan också ta bort din profilbild helt och hållet.

Genom att klicka på "Följ ämnen" och "Följ organisationer" kan du lägga till organisationer och ämnen i din uppföljningslista.

Uppgifter om användarnamnet kan redigeras genom att klicka på "Redigera uppgifter" bredvid rubriken "Egna uppgifter". Spara ändringarna genom att klicka på "Spara".

Byt lösenord

Lösenordet byts genom att klicka på "Byt lösenord". Ange först ditt nuvarande lösenord, och sedan det nya lösenordet två gånger. Spara ändringen genom att klicka på "Spara".

Skriv en idé