Gallup

Du kan starta en gallup i anslutning till din idé innan eller efter att den publicerats. En ny gallup skapas genom att klicka på länken "Ny gallup" som finns i menyn "Verktyg" i högra sidobalken på Idéer-sidan.

Gallupen kan bestå av flera frågor, som i sin tur kan ha flera svarsalternativ. Nya frågor skapas genom att klicka på "Lägg till fråga" och svarsalternativ till frågor genom att klicka på "Lägg till svarsalternativ". Du kan också välja om resultaten ska visas direkt till andra användare, eller först efter att de svarat på gallupen.

Gallupen sparas först som en skiss och kan ännu inte i det här skedet besvaras. Funktionen "Öppna för röstning" finns i galluprutans övre högra kant. Gallupen avslutas med hjälp av funktionen "Avsluta röstningen", som du hittar på samma plats.

Skriv en idé