Hur fungerar tjänsten?

Skapandet av en idé

Efter att du har registrerat dig i tjänsten kan du lägga fram idéer antingen ensam eller i grupp. Idén kan gälla till exempel verksamheten hos någon av de organisationer som finns med i tjänsten (såsom skolan, hemkommunen eller en fritidsorganisation). När din idé har publicerats kan andra användare stöda den eller komma med kommentarer till den. Du kan också lägga till en gallup om du vill höra andras åsikter med hjälp av en liten enkät.

Om du inte vet vart du ska skicka din idé, eller om organisationen du söker inte finns i tjänsten, kan kontaktpersonerna hjälpa dig föra vidare din idé. Din idé kan också gälla hela landet, och då kan du be att den skickas vidare till Statens ungdomsråd för behandling.

Att kommentera en idé

Du behöver inte vara inloggad i tjänsten för att kunna bläddra bland idéer eller för att stöda eller kommentera dem. Tjänstens administratörer ser till att diskussionen håller en saklig ton. Du fattar beslut om hur lång är möjligt att kommentera en idé.

Att föra vidare en idé

Idea, jossa on perusteltu muutos- tai parannusehdotus, lähetetään eteenpäin käsittelyyn. Osallistumisajan päätyttyä se lähetetään automaattisesti yhteyshenkilölle, joka vastaa kyseisen sivun ideoiden käsittelystä.
Yhteyshenkilö vastaa ideaan itse tai lähettää sen eteenpäin jatkokäsittelyyn. Kun idea on käsitelty ja siihen saadaan vastaus, yhteyshenkilö päivittää tiedon palveluun.

Det är också möjligt att omvandla en idé som gäller verksamheten i en kommun till ett invånarinitiativ. Initiativet kan skickas till kommunen per e-post eller överföras direkt till webbtjänsten Invånarinitiativ.fi, förutsatt att kommunen har tagit tjänsten i bruk.

Beslut om idén

Efter att idén behandlats och det fattats ett beslut om den, registreras beslutet i tjänsten i anslutning till idén. Det är viktigt att denna information uppdateras i tjänsten så att alla användare kan se hur behandlingen av ärendet framskridit och var beslutet har fattats.

Gruppchatt

I tjänsten kan man också föra realtida chattdiskussioner i grupp kring ett visst ämne. Till exempel kommunala beslutsfattare kan bjudas in till chatten för att svara på ungdomars frågor. Både kontaktpersonerna i en organisation och tjänstens moderatörer kan starta gruppchattar.

Organisationssidor

Varje kommun, läroanstalt, organisation, ungdomsgrupp och annan organisation som använder Ungasidéer.fi har en egen sida som visar grundläggande uppgifter om organisationen och anger dess kontaktpersoner.

På organisationernas egna sidor kan du påverka genom att svara på frågor och förslag som lagts fram. Du kan också stöda och kommentera idéer som andra unga lagt fram till organisationen i fråga.

Verktyg för demokratifostran

Tjänsten tillhandahåller en möjlighet att följa processen från idé till beslut, inklusive alla dess skeden. Tjänsten kan användas som ett verktyg för demokratifostran till exempel under lektioner eller i organisationernas verksamhet.

Ungasidéer.fi ger unga en möjlighet att komma med idéer, men också för att få sina åsikter hörda. Kontaktpersonerna i en organisation kan publicera frågor eller gallupar som unga kan kommentera.

Det finns en testmiljö för undervisnings- och testbruk som är identisk med tjänsten, där du tryggt kan testa att lägga fram en idé och komma med kommentarer.

Skriv en idé