Invånarinitiativ

Om det handlar om en idé som ska framställas till en kommun, kan du skapa ett invånarinitiativ utifrån din idé. I ett invånarinitiativ ingår för det mesta ett förbättringsförslag gällande någon fråga. Invånarinitiativet kan skickas till kommunen skriftligt eller via tjänsten Invånarinitiativ.fi. För att kunna föra vidare en idé direkt till Invånarinitiativ.fi förutsätts det att:

  1. kommunen i fråga använder tjänsten Invånarinitiativ.fi
  2. du själv bor i kommunen eller
  3. du har besittningsrätt till eller äger fast egendom i kommunen i fråga.

Skriv en idé