Ny organisation

Kommuner, organisationer, skolor, elevkårer, påverkansgrupper för unga och andra samfund som arbetar med barn och unga kan ansluta sig till tjänsten. Detta förutsätter att aktören förbinder sig till användningen av tjänsten och att en kontaktperson utnämns som stöd för ungdomarna. En ny organisation skapas genom att klicka på "Ny organisation" som finns på sidan "Organisationer". Detta förutsätter att du är registrerad och loggad in.

Du kan välja språkversionerna genom att klicka på "Skapa språkversion" i övre högra hörnet av formuläret som öppnas. Organisationssidan kan skapas på finska, svenska eller båda språken. När en organisation skapas ställer tjänsten följande frågor:

Organisationstyp

En organisation kan vara av typen "Organisation", "Kommun", "Skola eller läroanstalt", "Påverkansgrupp för unga" eller "Annan organisation". Typ är en obligatorisk uppgift.

Namn

I detta fält anges namnet på organisationen. Namnet visas till exempel på organisationssidan och på listan över organisationer.

Beskrivning

På organisationssidan finns en text som kan bestå av allmän information om verksamheten och kontaktuppgifter. Här kan du även lägga till bilder och länkar. Om kontaktpersonen kan nås via chatten under vissa bestämda tider, lönar det sig att ange denna information här.

Kommunerna

I kommunförteckningen anges de kommuner där organisationen är verksam. Fältet lämnas tomt om organisationen verkar i hela landet. Kommunen väljs från en officiell förteckning över kommuner som finns bakom tjänsten. Sökningen i kommunförteckningen kan filtreras genom att mata in första delen av organisationens namn i fältet. Då visas endast de kommuner vars namn motsvarar sökordet och det blir lättare att välja rätt kommun.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna i en organisation anges i fältet "Kontaktpersoner". I fältet finns som standard användarnamnet för den användare som skapat organisationen. Du kan lägga till så många kontaktpersoner som behövs.

Godkännande

Genom att klicka på länken öppnas användarvillkoren för organisationer. Dessa ska godkännas då organisationen ansluter sig till tjänsten.

Uppgifterna sparas genom att klicka på "Skapa organisation", varefter organisationen överförs till tjänstens moderatörer för godkännande. Organisationen blir offentlig först efter att moderatörerna godkänt den.

Organisationssida

På organisationssidan kan man ladda upp en bild för organisationen. När en ny organisation skapas får den en standardbild. I anslutning till standardbilden finns en funktion för att ladda upp en egen bild. Öppna funktionen genom att klicka på ikonen som visar en penna. Välj bilden från din dator genom att klicka på "Bläddra". Rekommenderade filformat för bilder är .jpg och .png. Rekommenderad bildstorlek är 220 x 220 pixlar.

Organisationsbeskrivningen och kontaktpersonerna kan redigeras senare på organisationssidan.

Skriv en idé