Organisationer

I denna tjänst avses med organisationer alla de kommuner, organisationer, skolor, elevkårer, påverkansgrupper för unga och andra samfund som anslutit sig till tjänsten.

Alla organisationer som skapats i tjänsten finns på sidan Organisationer. Du kan söka efter organisationer antingen med fritt sökord, eller enligt organisationstyp eller kommun. På organisationens egen sida hittar du en presentation, kontaktpersonerna och de idéer och frågor som lagts fram till organisationen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna har till uppgift att hjälpa användarna med att skapa och föra vidare idéer, och de kan kontaktas antingen via chatten eller med ett privat meddelande. Då kontaktpersonen är på plats står det Online med grönt under hans eller hennes bild. Då kan du kontakta honom eller henne via chatten genom att klicka på detta ord. Om det står Offline med grått, är kontaktpersonen inte på plats. Då kan du skicka ett privat meddelande genom att klicka på kuvertikonen.

Fråga en organisation

Om du vill ställa en fråga offentligt till en organisation, välj "Fråga organisationen". I formuläret som öppnas kan du skriva en rubrik till frågan, ditt meddelande och välja ämne. Organisationens kontaktperson svarar på din fråga genom kommenteringsfunktionen. Även andra kan kommentera frågan. Frågan syns senare tillsammans med idéerna på den lista som finns på organisationssidan.

Skriv en idé