Widget och RSS-flöden

Med hjälp av en widget och RSS-flöden kan idéer läggas fram också i andra webbtjänster. Funktionerna finns i nedre delen av Idéer-sidan. Välj först sökvillkoren i sökformuläret, till exempel en viss kommun eller ett visst ämne. Klicka sedan på "RSS" eller "Widget".

Adressen till RSS-flödet kan nu användas i en annan webbtjänst eller diskussionsgruppsläsare.

Genom att klicka på "Widget" får du fram ett formulär för att ändra färgen och storleken på widgeten. Nedanför bildas en kod som kan placeras på önskat ställe.

Skriv en idé